SFK Filip

23 Mars 2018

 Startsida
 Information
 Regler
 Fiskeutsättning
 Uthyrning Potten
 Uthyrning klubbstuga
 Sjöar
 Fiskar
 Bilder
 Länkar
 Klubbsida
 Kontakta klubben
 Repotage
 Logga in
Besökare sedan
2003-04-05
012345
Öppen
Öppen
Stängd
Öppen
Varje tisdag 17:00-19:00

Nyheter
2018-03-21
NU kan man anmäla sitt lag till årets upplaga av 24 timmars fisket 26-27 maj 2018 >>>
2018-03-11
Vi gratulerar våra klubbmästare Yvonne Olofsson och Kjell Eriksson >>>
2018-03-03
Team Bryggfallet årets Filipstads Mästare i Angeldonsfiske. De fick flest gäddor, 6 st om vägde 3 930 gr. Se resultat här:  >>>
Fler nyheter

ÅRSMÖTE 2017

Den 6 april hölls årsmöte i SFK Filip

28 st av klubbens 421 medlemmar kom till Folkets Hus i Filipstad på SFK Filips 55:e årsmöte.

På mötet gick man igenom verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som genomförts under året.

3 315kg fisk - har SFK Filip satt ut i sina vatten. Potten fick 415 kg regnbåge isatt, Gammelhytten fick 905 kg,
Skribotjärn 1 770 kg regnbåge och 200 kg röding under året och Skillerälven 25 kg.
Detta kostade oss 204 950 + transportkostnad 29 950 kr, totalt: 234 900 kr.

Totalt fick klubben in 369 059 kr och utgifterna stannade vid 352 273 kr ett plus på 16 785 kr. Klubbens ekonomi är god och under kontroll.

Arvoden och avgifter kommer inte att ändras under 2017. Vår fiskeleverantör har meddelat oss att ingen höjning av priset eller transportkostnader under 2017

Efter sedvanliga föredragningar av verksamhets- och ekonomiskrapport fick styrelsen ansvarsfrihet för året 2016

Valberedning har endast små förslag till förändringar för 2017.

Följande val genomföredes:
Till ledamot för 2017-2018 valdes: Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson
Till ersättare för 2017-2018 valdes: Harrieth Johansson
Till tävlingskommittén för 2017-2018 valdes: Kent Kullander, Berndt Axelsson
Till revisorer valdes för 2017: Maj Karlsson, Roger Fogde
Till revisorersättare för 2017 valdes: Peter Künert
Till valberedning: Fanns ingen som vill ta på sig uppdraget, så mötet beslöt att styrelsen får jobba med denna uppgift.

I år har fiskeklubben hel andel på Oxhälja, innebär att 20-22 personer behöver hjälpa till
med att täcka dessa pass, är inte meningen att styrelsen skall gå in där medlemmar inte hjälper till.
Klubben har 421 st medlemmar skall inte vara svårt.
Om någen redan nu vet att den vill hjälpa till så kontakta klubbtelefon: 070-254 32 50 eller kassor@sfkfilip.com

Årskortsutlottningen vanns av Tore Hopman, 6 st tröstpris lottades ut.

Mötet avslutades sedvanligt med kaffe/the och en skink/ost macka.

Styrelsen och funktionärer 2017

Ordförande: Tore Hopman
Ledamöter: Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson, Tommy Bäck, Eivor Sundén Bäck, Berndt Axelsson
Ersättare: Harrieth Johansson, Yvonne Olofsson
Tävlingskom: Tävlingsledaren, Berndt Axelsson, Peter Künert, Kent Kullander
Ungdomsansv: Berndt Axelsson
Stugfogde: Kjell Eriksson
Materialförv: Kent Kullander
Tillsyningsm: Peter Künert, Kenneth Larsson, Berndt Axelsson, Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Tore Hopman, Eivor Sundén Bäck, Tommy Bäck
Revisorer: Maj Karlsson, Roger Fogde
Rev.ersättare: Peter Künert