SFK Filip

29 Mars 2020

 Startsida
 Information
 Regler
 Fiskeutsättning
 Uthyrning Potten
 Uthyrning klubbstuga
 Sjöar
 Fiskar
 Bilder
 Länkar
 Klubbsida
 Kontakta klubben
 Repotage
 Logga in
Besökare sedan
2003-04-05
012345
Öppen
Stängd
Öppen
Öppen
Varje tisdag 17:00-19:00

Nyheter
2020-03-18
Vi har vårt ÅRSMÖTE den 26 mars kl. 18:30. Vi har stora salen på Folkets Hus så vi kan sprida ut oss. VÄLKOMNA!
2020-01-31
Styrelsen beslutade 30/1 att inte genomföra några vinteraktiviteter 2020, berör Gammelhyttnappet, Sportlovsfisket, KM i Pimpelfiske och öppnandet av Gammelhytten, där kommer vi istället att ha en vårpremiär, återkommer med datum o tid. Kom gäran upp till klubblokalen för mer information.
2020-01-31
Pimpeltävling i Gammelhytten 23 feb 2020, INSTÄLLT pga dåliga isar
Fler nyheter

ÅRSMÖTE 2020

Den 26 mars hölls årsmöte i SFK Filip

24 st av klubbens ca 395 medlemmar kom till Folkets Hus i Filipstad på SFK Filips 58:e årsmöte.

På mötet gick man igenom verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som genomförts under året.

3 675 kg fisk - har SFK Filip satt ut i sina vatten. Potten fick 500 kg regnbåge isatt, Gammelhytten fick 1 040 kg,
Skribotjärn 1 735 kg regnbåge och 200 kg röding under året och Skillerälven 200 kg (ungdomsfiske, fått bidrag från Filipstads Kommun).
Detta kostade oss 280 550 + transportkostnad 30 750 kr, totalt: 311 300 kr.

Totalt fick klubben in 451 202 kr och utgifterna stannade vid 452 730 kr ett minus på 1 528 kr. Klubbens ekonomi är god och under kontroll.

Ändringar i våra stadgar klubbades igenom, se möteshandlingarnahär: >>>

Arvoden och avgifter kommer inte att ändras under 2020.

Efter sedvanliga föredragningar av verksamhets- och ekonomiskrapport fick styrelsen ansvarsfrihet för året 2019

Valberedning förelog omval på alla poster för 2020, och mötet valde enligt valberedningsförslag.

Följande val genomföredes:
Till ordförande för 2020-2021 omvaldes: Tore Hopman
Till sekreterare för 2020-2021 omvaldes:: Eivor Sundén Bäck
Till ledamot i styrelsen för 2020-2021 omvaldes: Rolf Olsson och Harrieth Johansson, nyvaldes.
Till kassör för 2020 omvaldes: Tommy Bäck
Till ersättare för 2020-2021 omvaldes: Yvonne Olofsson
Till ersättare för 2020 valdes: Leif Kuhlin
Till stugfogde för 2020-2021 omvaldes: Kjell Eriksson
Till matrialförvaltare för 2020-2021 omvaldes: Kent Kullander
Till tävlingskommittén omvaldes för 2020-2021: Patrik Andersson och Kjell-Arne Adolphzon
Till revisorer för 2020-2021 omvaldes: Roger Fogde
Till revisorer för 2020 valdes: Sören Kronberg
Till revisorersättare för 2020 omvaldes: Peter Künert
Till tillsyningsmän på 3 år valdes: Kenneth Larsson, Pierre Göransson och Patrik Andersson.
Till tillsyningsmän på 3 år valdes: Patrik Andersson kommer att ersätta Peter Künert from 2021.
Till valberedning: Patrik Andersson (samk), Kristina Olsson och Kjell-Arne Adolpzon.

I år har fiskeklubben hel andel på Oxhälja, innebär att 20-21 personer behöver hjälpa till
Hoppas att många vill hjälper till då, vi kommer att kontakta er under juli månad..
Om någen redan nu vet att den vill hjälpa till så kontakta klubbtelefon: 070-254 32 50 eller kassor@sfkfilip.com .

Årsmötet beslöt att Gammelhytten öppnas åter på långfredagen den 10 april kl. 10:00
Årskortsutlottningen vanns av Martti Salo och 3 st tröstpris lottades ut.

Mötet avslutades sedvanligt med kaffe/the och en macka.

Styrelsen och funktionärer 2020

Ordförande: Tore Hopman
Kassör: Tommy Bäck
Sekreterare: Eivor Sundén Bäck
Ledamöter: Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson, Harrieth Johansson
Ersättare: Yvonne Olofsson, Leif Kuhlin
Tävlingskom: Tävlingsledaren, Peter Künert, Kent Kullander, Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolpzon
Ungdomsansv: utser styrelsen
Stugfogde: Kjell Eriksson
Materialförv: Kent Kullander
Tillsyningsmän/kvinnor: Kenneth Larsson, Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Tore Hopman, Eivor Sundén Bäck, Tommy Bäck, Pierre Göransson, Peter Künert (Patrik Andersson)
Revisorer: Sören Kronberg, Roger Fogde
Rev.ersättare: Peter Künert
Valberedning: Patrik Andersson (sammankallande), Kristina Olsson och Kjell-Arne Adolpzon