SFK Filip

19 April 2019

 Startsida
 Information
 Regler
 Fiskeutsättning
 Uthyrning Potten
 Uthyrning klubbstuga
 Sjöar
 Fiskar
 Bilder
 Länkar
 Klubbsida
 Kontakta klubben
 Repotage
 Logga in
Besökare sedan
2003-04-05
012345
Öppen
Öppen
Stängd
Öppen
Varje tisdag 17:00-19:00

Nyheter
2019-04-10
ANMÄLAN till 24 timmars fisketävling gör här: >>>
2019-03-29
TJEJNAPPET den 28 april 2019 i Potten, mer info hittas här: >>>
2019-03-13
RESULTAT från KM i Pimpelfiske hittar du här: >>>
Fler nyheter

ÅRSMÖTE 2018

Den 5 april hölls årsmöte i SFK Filip

29 st av klubbens 419 medlemmar kom till Folkets Hus i Filipstad på SFK Filips 56:e årsmöte.

På mötet gick man igenom verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som genomförts under året.

3 450 kg fisk - har SFK Filip satt ut i sina vatten. Potten fick 440 kg regnbåge isatt, Gammelhytten fick 1 025 kg,
Skribotjärn 1 685 kg regnbåge och 200 kg röding under året och Skillerälven 100 kg.
Detta kostade oss 196 875 + transportkostnad 26 575 kr, totalt: 223 450 kr.

Totalt fick klubben in 429 090 kr och utgifterna stannade vid 373 704 kr ett plus på 55 386 kr. Klubbens ekonomi är god och under kontroll.

Stadgarna justerade på några punkter för att stämma överens med verksamheten. Stadgar

Arvoden och avgifter kommer inte att ändras under 2018.

Efter sedvanliga föredragningar av verksamhets- och ekonomiskrapport fick styrelsen ansvarsfrihet för året 2017

Valberedning förelog omval på alla poster för 2018, och mötet valde enligt valberedningsförslag.

Följande val genomföredes:
Till ordförande för 2018-2019 valdes: Tore Hopman
Till kassör för 2018-2019 valdes: Tommy Bäck
Till ledamot för 2018-2019 valdes: Berndt Axelsson, Rolf Olofsson
Till sekreterare för 2018 valdes: Eivor Sundén Bäck, detta val gjordes för att komma rätt enligt stadgarna.
Till ersättare för 2018-2019 valdes: Yvonne Olofsson
Till materialförvaltare för 2018-2019 valdes: Kent Kullander
Till stugfogde för 2018-2019 valdes: Kjell Eriksson
Till revisorer valdes för 2018: Maj Karlsson, Roger Fogde
Till revisorersättare för 2018 valdes: Peter Künert
Till tillsynsmän/kvinnor för tiden 2018-2020 valdes: Tore Hopman, Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Berndt Axelsson, Eivor Sundén Bäck och Kenneth Larsson
Till valberedning: Patrik Andersson (samk), Kristina Olsson och Kjell-Arne Adolpzon.

I år har fiskeklubben halv andel på Oxhälja, innebär att 10-11 personer behöver hjälpa till
Hoppas att många vill hjälper till då, vi kommer att kontakta er under juli månad..
Om någen redan nu vet att den vill hjälpa till så kontakta klubbtelefon: 070-254 32 50 eller kassor@sfkfilip.com

Årskortsutlottningen vanns av Kent Kullander, 4st tröstpris lottades ut.

Mötet avslutades sedvanligt med kaffe/the och en leverpastejsmacka.

Styrelsen och funktionärer 2018

Ordförande: Tore Hopman
Kassör: Tommy Bäck
Sekreterare: Eivor Sundén Bäck
Ledamöter: Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson Berndt Axelsson
Ersättare: Harrieth Johansson, Yvonne Olofsson
Tävlingskom: Tävlingsledaren, Berndt Axelsson, Peter Künert, Kent Kullander
Ungdomsansv: Berndt Axelsson
Stugfogde: Kjell Eriksson
Materialförv: Kent Kullander
Tillsyningsmän/kvinnor: Peter Künert, Kenneth Larsson, Berndt Axelsson, Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Tore Hopman, Eivor Sundén Bäck, Tommy Bäck
Revisorer: Maj Karlsson, Roger Fogde
Rev.ersättare: Peter Künert
Valberedning: Patrik Andersson (sammankallande), Kristina Olsson och Kjell-Arne Adolpzon