SFK Filip

23 Februari 2020

 Startsida
 Information
 Regler
 Fiskeutsättning
 Uthyrning Potten
 Uthyrning klubbstuga
 Sjöar
 Fiskar
 Bilder
  24 timmars
  Angeldon
  Forellnappet
  Gästers bilder
  Isläget
  Ovrigt
  Sportlovsfiske
  Tjejnappet
  Ungdomsfiske
 Länkar
 Klubbsida
 Kontakta klubben
 Repotage
 Logga in
Besökare sedan
2003-04-05
012345
Öppen
Stängd
Stängd
Öppen
Varje tisdag 17:00-19:00

Nyheter
2020-01-31
Styrelsen beslutade 30/1 att inte genomföra några vinteraktiviteter 2020, berör Gammelhyttnappet, Sportlovsfisket, KM i Pimpelfiske och öppnandet av Gammelhytten, där kommer vi istället att ha en vårpremiär, återkommer med datum o tid. Kom gäran upp till klubblokalen för mer information.
2020-01-31
Pimpeltävling i Gammelhytten 23 feb 2020, INSTÄLLT pga dåliga isar
2019-11-05
Vad skall fiskeklubben göra under 2020 >>>
Fler nyheter

ÅRSMÖTE 2019

Den 18 april hölls årsmöte i SFK Filip

27 st av klubbens ca 400 medlemmar kom till Folkets Hus i Filipstad på SFK Filips 57:e årsmöte.

På mötet gick man igenom verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som genomförts under året.

3 450 kg fisk - har SFK Filip satt ut i sina vatten. Potten fick 440 kg regnbåge isatt, Gammelhytten fick 1 040 kg,
Skribotjärn 1 670 kg regnbåge och 200 kg röding under året och Skillerälven 100 kg.
Detta kostade oss 209 631 + transportkostnad 24 388 kr, totalt: 234 019 kr.

Totalt fick klubben in 365 814 kr och utgifterna stannade vid 353 494 kr ett plus på 12 320 kr. Klubbens ekonomi är god och under kontroll.

Inga ändringar i av stadgarna gjordes.

Arvoden och avgifter kommer inte att ändras under 2019.

Efter sedvanliga föredragningar av verksamhets- och ekonomiskrapport fick styrelsen ansvarsfrihet för året 2018

Valberedning förelog omval på alla poster för 2019, och mötet valde enligt valberedningsförslag.

Följande val genomföredes:
Till ledamot för 2019-2020 valdes: Eivor Sundén Bäck, Kjell Eriksson, Harry Karlsson
Till ersättare för 2019-2020 valdes: Harriet Johansson
Till tävlingskommittén för 2019-2020 valdes: Kent Kullander, Peter Künert, Berndt Axelsson
Till tävlingskommittén för 2019 valdes: Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolpzon
Till revisorer valdes för 2019: Maj Karlsson, Roger Fogde
Till revisorersättare för 2019 valdes: Peter Künert
Till valberedning: Patrik Andersson (samk), Kristina Olsson och Kjell-Arne Adolpzon.

I år har fiskeklubben hel andel på Oxhälja, innebär att 20-21 personer behöver hjälpa till
Hoppas att många vill hjälper till då, vi kommer att kontakta er under juli månad..
Om någen redan nu vet att den vill hjälpa till så kontakta klubbtelefon: 070-254 32 50 eller kassor@sfkfilip.com

Årskortsutlottningen vanns av Kent Kullander, 4 st tröstpris lottades ut.

Mötet avslutades sedvanligt med kaffe/the och en macka.

Styrelsen och funktionärer 2019

Ordförande: Tore Hopman
Kassör: Tommy Bäck
Sekreterare: Eivor Sundén Bäck
Ledamöter: Kjell Eriksson, Harry Karlsson, Rolf Olofsson Berndt Axelsson
Ersättare: Harrieth Johansson, Yvonne Olofsson
Tävlingskom: Tävlingsledaren, Berndt Axelsson, Peter Künert, Kent Kullander, Patrik Andersson, Kjell-Arne Adolpzon
Ungdomsansv: Berndt Axelsson
Stugfogde: Kjell Eriksson
Materialförv: Kent Kullander
Tillsyningsmän/kvinnor: Peter Künert, Kenneth Larsson, Berndt Axelsson, Kjell Eriksson, Harrieth Johansson, Tore Hopman, Eivor Sundén Bäck, Tommy Bäck
Revisorer: Maj Karlsson, Roger Fogde
Rev.ersättare: Peter Künert
Valberedning: Patrik Andersson (sammankallande), Kristina Olsson och Kjell-Arne Adolpzon