SFK Filip

28 Maj 2020

 Startsida
 Information
 Regler
 Fiskeutsättning
 Uthyrning Potten
 Uthyrning klubbstuga
 Sjöar
 Fiskar
 Bilder
 Länkar
 Klubbsida
 Kontakta klubben
 Repotage
 Logga in
Besökare sedan
2003-04-05
012345
Stängd
Öppen
Öppen
Stängd

Nyheter
2020-05-25
Föranmälan är nu stängd, här finner du alla föranmälda lag. Ring 070-675 42 60 om du vill anmäla lag eller vi är på plats vid Skriboa from fredag kl. 16:00 >>>
2020-05-01
TACK, alls som deltog i årets upplaga av Tjejnappet, 23 st kom till start därav 7 st juniorer. Här hittar du resultatet: >>>
2020-04-26
TACK, alla som deltog på arbetsdagen i Skribo/Gammelhytten, den 26 april.
Fler nyheter

HÖSTMÖTE 2019

Den 24 oktober höll SFK Filip höstmöte,på Folkets Hus i Filipstad.

Styrelsen presenterade hur aktiviteterna har avverkats under året. Möteshandlingar finns att hämta här: >>>

8 st aktiviteter har genomförts hittills, se möteshandlingar.

Fiskeutsättningen av ädelfisk i våra vatten t.o.m 30 sep är 2.830 (2.350) kg satts ut fördelat på 1.285 (1.225) kg i Skribo, 675 (645) kg i Gammelhytten, 470 (380) kg i Potten och 200 (100) kg i Skillerälven.
Ytterligare 1.050 kg är beställd och kommer att sättas ut i okt-dec, av detta är 200 kg röding som kommer att sättas ut inom kort.
All fisk kommer från Gustavalax.

Ekonomin är väldig stabil, intäkter har gått upp 15% (304 372 kr)de första 9 mån, medan utgifterna har under perioden gått upp 5% (214 309 kr), för tillfället ligger vi på ett plus med 90 063 kr
Klubben fick bidrag från kommunen på 10 000 kr till ungdomsfiske i Skillerälven.
Klubben har också sökt och fått bidrag från kommunen på 17 000 kr, för att sätta ut regnbåge i Skillerälven mellan Kvarnbrodammen och Storbrodammen.

Mötet beslutade att inte höja några avgifter inför 2020.
Övriga avgifter berörs inte. Detta gäller också de telefonarvoden som betalas ut.

Årets upplaga av Oxhälja gick bra, vi fyllde alla våra arbetspass (hel andel) och ingen uteblev från sitt arbetspass.
Klubben kan räkna med att få ca 25-27 000 kr för detta arbete. Nästa år kommer vi att åter ha hel andel, bestäms på Oxhäljas höstmöte. Om vi får hel andel nästa år så innebär det att vi skall fylla 20 st arbetspass. Så räkna med att vi hör av oss efter midsommar för att få folk till arbetspassen.

Övriga beslut som mötet fattade:

Styrelsen förslag till stadgeändringar togs upp. Om någon vill göra andra ändringar i stadgarna så skall detta skickas till sekreteraren senast 1 feb 2020.

Pristagarna i sommarens KM i mete fick sina medaljer. Mästarna är Yvonne Olofsson och Peter Künert.

Inga nya frågor fanns att ta upp.

Årsmöten kommer att hållas på Folkets Hus i Filipstad, 26 april 2020 kl. 18:30

Mötet avslutades med att Kjell Eriksson vann ett årskort samt att alla fick kaffe/te samt smörgås.

Vill någon ha mer information om vad som sades och kom upp ring 070 - 254 32 50